AOMEI Backupper 6.3.0.0

AOMEI Backupper 6.3.0.0

Aomei Technology Co., Ltd. – 112,4MB – Shareware
ra khỏi 21 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
AOMEI Backupper chuyên nghiệp là sao lưu hoàn toàn, nhanh chóng, dễ dàng sử dụng & khôi phục phần mềm cho Windows máy tính và máy tính xách tay trong Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista và XP.

Tổng quan

AOMEI Backupper là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Aomei Technology Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.927 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AOMEI Backupper là 6.9.2, phát hành vào ngày 19/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/03/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 6.9.2, được sử dụng bởi 30 % trong tất cả các cài đặt.

AOMEI Backupper đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 112,4MB.

Người sử dụng của AOMEI Backupper đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AOMEI Backupper!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.927 UpdateStar có AOMEI Backupper cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Aomei Technology Co., Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại